Tolerancja
Ostatnimi czasy słowo tolerancja odmieniane jest przez wszystkie przypadki i rodzaje. Ludzie popierający LGBT, albo raczej ludzie tworzący...
stat4u