Stan posiadania
Posiadać psa, a posiadać i kochać psa, to dwa różne stany...
stat4u