Pokuta
Gdybym miał możliwość odpokutować za grzechy wszystkich ludzi na ziemi i zawisnąć na krzyżu, powiedziałbym: - Jezu,
stat4u