Łatwiejszy dostęp do broni palnej
W wyborach parlamentarnych głosowałem na kogoś z Kukiz 15. Dziś to ugrupowanie "walczy" w Sejmie, by wprowadzić łatwiejszy dostęp do broni
Bezpieczeństwo na drogach Unii Europejskiej
Dlaczego ktoś, kto proponuje zmianę prawa, daje argumenty wskazujące na to, że jest niepoczytalny? Rozumiem, że wprowadzenie blokad
stat4u