Automatyczne skracanie posta do jednego akapitu

Chcesz, aby na Twojej stronie głównej i w kategoriach wpisy automatycznie skracały się do jednego akapitu? Wystarczy zainstalować wtyczkę, lub dodać kod do pliku functions.php

Kod w functions.php:
if(!function_exists ('get_the_content_first_paragraph')) :
function get_the_content_first_paragraph() {
$content = get_the_content();
$content = apply_filters('the_content', $content);
$content = str_replace(']]>', ']]>', $content);
$content_explode = explode("</p>", $content);

$c = 0; $p = count($content_explode); $return_data = "";
while($c < $p) {
$test = strip_tags($content_explode[$c]);
if($test != '') {
$return_data = $return_data . $content_explode[$c] . "</p>n";
$return_data = preg_replace('/<img[^>]+./','', $return_data);
break;
} $c++;
}
return $return_data;
}
endif;

W plikach index.php, archive.php czy search.php zamień kod: <?php the_content(); ?> lub <?php the_excerpt(); ?> na następujący:

<?php
if($pos = strpos($post->post_content, '<!--more-->')) :
the_content(__(''));
else :
echo get_the_content_first_paragraph();
endif;
?>

UWAGA!
Jeśli potrzebujesz wyjątkowo dodać krótszy lub dłuższy wpis niż jeden akapit, posłuż się we wpisie funkcją <!--more-->.

Zamiast dodawać kod do pliku functions.php, możesz użyć wtyczki „Excerpt First Paragraph„. Gdyby strona z jakiś powodów zniknęła wraz z wtyczką, możecie ją też pobrać z mojego serwera.

Żródło: schurpf.com

stat4u